Projekty Unijne

Firma KAREN SPÓŁKA z o.o. Sp. komandytowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego firma rozpoczęła projekt nr: RPMA.01.02.00-14-b008/18, pt. „Prace badawczo-rozwojowe w firmie Karen”. Celem Projektu jest opracowanie nowoczesnej, innowacyjnej technologii prototypowania wyrobów galanteryjnych, która pozwoli na optymalizację procesów produkcyjnych, materiałowych oraz będzie usprawniała proces przenikania sektora kreatywnego do przemysłu. Wyniki prac zostaną wdrożone w działalności produkcyjnej Wnioskodawcy co spowoduje zmniejszenie kosztochłonności produkcji docelowej.
Dofinansowanie projektu z UE: 199 680,00 zł